Zlecenia reklamacyjne dotyczące nieprawidłowo działającego lub uszkodzonego produktu prosimy składać on-line poprzez aplikację Serwisant-online dostępną pod adresem internetowym https://serwisant-online.pl/ca/v2chti/login.

Każde złożone w ten sposób zgłoszenie reklamacyjne ma automatycznie nadany nr RMA sprawy. W przypadku pytań odnośnie reklamacji prosimy o posługiwanie się nr RMA sprawy, co bardzo ułatwi komunikację.

Przesyłkę z reklamowanym produktem należy oznaczyć nadanym w aplikacji Serwisant-online nr RMA i przesłać na adres: Fdirect "f2serwis" Brukowa 10, 91-341 Łódź

W razie pytań lub wątpliwości zachęcamy do kontaktu z serwisem poprzez adres email: serwis@f2serwis.pl lub telefonicznie Tel. +48 730 300 440

Do przesyłki należy dołączyć dowód zakupu od klienta końcowego.

Koszt dostarczenia sprzętu do serwisu pokrywa klient. Zwrot sprzętu objętego gwarancją odbywa się na koszt serwisu. W przypadku napraw nieobjętych gwarancją klient ponosi koszty zwrotu sprzętu.

W przypadku stwierdzenia wady towaru, przed sprzedażą do klienta detalicznego, prosimy o przesyłanie do serwisu towaru w oryginalnym opakowaniu, kompletnego i nie noszącego śladów eksploatacji wraz z nr faktury sprzedaży.

Serwis nie ma możliwości przyjęcia przesyłek za pobraniem. Prosimy, aby reklamowany sprzęt został zapakowany w sposób umożliwiający bezpieczny transport do serwisu.